Porównanie polis inwestycyjnych

Home / Inwestycyjne / Porównanie polis inwestycyjnych

Porównanie polis inwestycyjnych

Porównanie polis inwestycyjnych

Wybór polisy na życie niejednokrotnie jest trudnym zadaniem. Wszak ubezpieczenie chroni na długie lata. A może dobrze by było jeszcze pomnożyć swoje pieniądze z myślą o przyszłej emeryturze? Istnieje taka możliwość- oprócz tradycyjnych ubezpieczeń na życie można spotkać się również z polisą o charakterze oszczędnościowym.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest to polisa o charakterze oszczędnościowo- ochronnym, łączy w sobie cechy polisy na życie oraz inwestowania. Składka na ubezpieczenie z funduszem podzielona jest na dwie części- pierwsza część przeznaczana jest na ochronę, zasila ona sumę ubezpieczenia, która wypłacana jest w razie śmierci w stałej kwocie, bez względu na to, ile zostało odłożonych środków. Druga część składki służy długoterminowemu pomnażaniu kapitału i stanowi najważniejszą część ubezpieczenia- wpłacone przez nas pieniądze lokowane są w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK) towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie inwestowane są w rozmaite papiery wartościowe oraz akcje. Dzięki temu odłożone przez nas środki dodatkowo się zwiększają. Jednakże nie można zapomnieć o tym, że pomimo ochronnego charakteru polisy, w dalszym ciągu jest to inwestowanie- uzbierany kapitał narażony jest na ryzyko inwestycyjne, które może nieść ze sobą straty. Zysk nie jest gwarantowany.

Należy wspomnieć również o kwestii wypłacanych świadczeń. W związku z połączeniem inwestowania z ochroną ubezpieczeniową, zgromadzone przez nas środki nie podlegają opodatkowaniu. W przypadku wypłaty odszkodowania, gwarantowana suma ubezpieczenia wzbogacana jest o wypracowany kapitał, dzięki czemu nasze pieniądze są wolne od podatku od spadków i darowizn. Dodatkowo wypracowane oszczędności nie są obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. Belki). W jaki sposób? Oprócz samego inwestowania, polisa oferuje nam również ochronę, a według prawa ubezpieczenia nie zaliczają się do dochodów. Nazwa "polisa" umożliwia wykorzystanie więc luki prawnej pozwalającej na pomnażanie kapitału bez obciążeń ze strony państwa. Podatek potrącany jest tylko w przypadku samodzielnej wypłaty środków.

Porównanie polis na życie z funduszem inwestycyjnym

Inwestowanie jest zyskiem zarówno dla ubezpieczonych, jak i samych zakładów ubezpieczeń. Dlatego też firmy prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych ofert powiązanych z funduszami kapitałowymi. Komu powierzyć swoje oszczędności? Aby ułatwić wybór, przedstawione zostały oferty trzech najpopularniejszych ubezpieczycieli oferujących tego typu polisy:

  • ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
  • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  • AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aby łatwiej było porównać oferty, jako pierwsze brane pod uwagę zostały ochronne cechy polisy, a następnie inwestycyjne.

Ochrona

Opis Towarzystwo ubezpieczeniowe i polisa
ING
Strategia Lwa
AXA
Złoty Środek
AVIVA
Nowa Perspektywa
Kiedy wypłacone świadczenie Śmierć Śmierć Śmierć
Wiek podpisania umowy 13- 56 lat Nie określono Nie określono
Wyłączenia odpowiedzialności - działania wojenne
- Akty terroryzmu
- dobrowolny udział w zamieszkach
- Skażenia chemiczne i biologiczne
- Zabiegi medyczne bez kontroli osoby uprawnionej

przy wyłączeniu odpowiedzialności wypłacana jest kwota wykupu
- działania wojenne
- akty terroryzmu
- dobrowolny udział w zamieszkach
- samobójstwo do 2 lat od obowiązywania ochrony
- samookaleczenie lub okaleczenie na prośbę

przy wyłączeniu odpowiedzialności wypłacana jest wartość polisy (jeżeli istnieje)
- działania wojenne
- dobrowolny udział w zamieszkach
- samobójstwo do 20 miesięcy od
zawarcia umowy

przy wyłączeniu odpowiedzialności wypłacana jest jedynie wartość rachunku podstawowego
Zawieszenie opłaty składek Po 2 latach Po 2 latach Po 3 latach
Tylko gdy obecna wartość wykupu pokrywa w całości zawieszone składki Zawsze na wniosek

Automatyczne zawieszenie opłaty składek w okresie prolongaty, gdy składki regularne nie są opłacane
Gdy Wartość rachunku podstawowego i wartość wykupu jest większa niż 0
Na czas od 12 miesięcy Na czas od 100 dni do 36 miesięcy Nie określono
Ochrona ubezpieczeniowa trwa nadal Ochrona ubezpieczeniowa zawieszana Ochrona ubezpieczeniowa trwa nadal
Ubezpieczenie bezskładkowe Po 2 latach, gdy wartość wykupu jest wyższa bądź równa minimalnej wartości wykupu (4200 zł) Po 5 latach Gdy rachunek podstawowy jest w stanie pokryć koszta składek

Podsumowując, zakres ochrony ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym jest praktycznie taki sam we wszystkich ofertach. Ochrona polisy ograniczona jest do minimum, gdyż funkcja ochronna nie jest w przypadku polis inwestycyjnych najważniejsza. Pomijając zakres ubezpieczenia, warto jest się skupić na wyłączeniach odpowiedzialności i wybrać ofertę, która możliwie jak najrzadziej przewiduje odmowę wypłaty świadczenia. Jak widać powyżej, najkorzystniejsza pod tym względem jest AVIVA ze swoja ofertą Nowa Perspektywa. Należy zwrócić uwagę na to, że pomimo wyłączenia odpowiedzialności, nagromadzone środki w ramach inwestowania nadal są wypłacane, tylko gwarantowana suma ubezpieczenia nie podlega świadczeniu.

Inwestycja

Opis Towarzystwo ubezpieczeniowe i polisa
ING
Strategia Lwa
AXA
Złoty Środek
AVIVA
Nowa Perspektywa
Alokacja składek
(wysokość części inwestowanej składki)
Od 21,29% w pierwszym roku

w zależności od wieku i lat polisowych, ustalane z góry
minimum 10%

decydujesz sam, jaki procent przeznaczany jest na inwestycje
Od 20 % w pierwszym roku

w wysokości różnicy między składką a opłatą pobraną za alokację w zależności od wieku i lat polisowych, ustalane z góry
Opłaty
Koszty wstępne Przez pierwszy rok Pierwszy- trzeci rok Brak informacji w OWU
Za koszty wstępne można uważać opłaty alokacyjne
Różnica między całą składką a alokacją składek

od 79,31%
Pierwszy rok:

Do 50 roku życia:
składka do 1,800 zł- 90%
składka od 1,800 zł- 70%

powyżej 50 roku życia:
składka od 1,800 zł- 60%
składka do 1,800 zł- 50%

Drug rok: 25%
Trzeci rok: 5%
Opłata administracyjna 9,80 zł miesięcznie 11,18 zł miesięcznie Od 5,50 zł do 9,50 zł
w zależności od częstotliwości opłacania składki
Opłata za zarządzanie funduszami 8 Funduszy 14 Funduszy 13 Funduszy
Wysokość opłaty uzależniona od funduszy
Od 0,92% do 2,193% wartości aktywów netto Od 0% do 0,85% wartości aktywów netto Od 0% do 3,25% wartości aktywów netto
Opłata za ryzyko Iloczyn stawki opłaty za ryzyko oraz różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia i wartością podstawową
Standardowa wysokość składki ustalana wg prawdopodobieństwa zgonu z „Polskich tablic trwania życia 1990-1991” (kobiety +5 lat) Standardowa wysokość składki ustalana wg aktualnego prawdopodobieństwa zgonu z „Polskich tablic trwania życia 1995- 1996 mężczyźni” (kobiety +5 lat) Standardowa wysokość składki ustalana wg aktualnego prawdopodobieństwa zgonu z "Polskich tablic trwania życia mężczyzn" (kobiety +5 lat)
Narzut w zależności od płci i wieku ubezpieczonego- od 0% do 20,07% Narzut na podstawie indywidualnej oceny ryzyka- do 5% z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia "Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje miesięczne wskaźniki kosztu ochrony ubezpieczeniowej inne niż standardowe miesięczne wskaźniki kosztu ochrony ubezpieczeniowej, wtedy te pierwsze wskaźniki mogą wzrosnąć o taką samą wielość procentową co drugie"
Opłata operacyjna Drugie i kolejne przeniesienie między funduszami- 0,3% przenoszonej wartości
min 9- max 72 zł
Przeniesienie środków

przez internet- darmowe

telefonicznie lub w oddziale-
4 pierwsze w miesiącu darmowe,
kolejne 20zł
Przeniesienie środków:

pierwsze 3 w roku darmowe,
kolejne 20 zł
Wypłata z rachunku lokacyjnego- 0,3% wypłaty

min 9 zł max 72 zł
Wypłata z rachunku dodatkowego:

pierwsza w roku- bezpłatnie
kolejne- 20 zł
kiedy składki zawieszone- 40 zł
Koszty operacyjne- 50 zł
Opłata likwidacyjna
(wypłata części lub całości wartości podstawowej)
Możliwe po 2 latach

Opłata jak przy wypłacie z rachunku- 0,3% wypłaconych środków
Do 2 lat: 100% wypłaconych środków
Później: 2% środków
Możliwe dopiero po 3 latach

koszty operacyjne 50 zł

Alokacja składki

Najważniejszymi cechami polis z kapitałowym funduszem inwestycyjnym są te związane bezpośrednio z procesem oszczędzania. Bardzo istotną kwestią inwestowania jest alokacja składek, czyli przeniesienie części składek do UFK oraz jej przeliczenie na jednostki funduszy. Jeżeli liczysz na elastyczność oraz swobodę w rozporządzaniu swoimi pieniędzmi, to dobrym wyborem powinna być polisa z oferty AXA, która umożliwia samodzielne decydowanie jaka część składki przeznaczana jest na inwestowanie.

Opłaty

Niestety najbardziej rzucającym się w oczy czynnikiem są opłaty, którymi są obwarowane polisy z funduszem. Bardzo istotnym jest dogłębne zapoznanie się z Tabelą Limitów i Opłat, która dołączana jest do umowy ubezpieczenia. Wiedza ta jest szalenie istotna, gdyż wykupując polisę może się okazać, że wszystkie oszczędności zamiast trafić do naszej kieszeni, zostaną pochłonięte przez cenę utrzymania ubezpieczenia.

Koszty wstępne

Już na samym wstępie przygody z oszczędzaniem ubezpieczyciele narzucają opłaty wstępne, które w przeważającej części nie są jednorazowe- trwają kilka miesięcy lub nawet lat. Najgorszym w rankingu pod tym względem okazuje się wcześniej wspomniana AXA- opłaty przez pierwszy rok potrafią sięgać rzędu nawet 90% wpłaconej przez nas składki. Niektóre firmy nie narzucają bezpośrednio takich opłat (np. AVIVA), co wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Ale po dogłębnym wczytaniu się w OWU okazuje się, że opłata za alokacje składek w pierwszym roku może wynieść nawet 80%... czyżby ukryta opłata wstępna? W każdym razie jednego trzeba być pewnym- opłaty na sam start, i to wcale nie małe, są przykrą koniecznością i z pewnością nie da rady ich uniknąć.

Opłata administracyjna

Towarzystwa ubezpieczeniowe pobierają opłatę również za samo "trzymanie" u siebie naszych pieniędzy. Opłata administracyjna w przeważającej części ofert jest stała na cały okres ubezpieczenia. Najlepsza pod tym względem w naszym porównaniu jest AVIVA- nie dość, że zapłacimy za administrację najmniej z trójki, to jeszcze dodatkowo tą opłatę możemy zmniejszyć wpłacając całą należną kwotę za cały rok z góry. Wtedy wyniesie nas to tylko 5,50 zł na miesiąc.

Zarządzanie UFK

Opłata pobierana jest również za zarządzanie naszym portfelem inwestycyjnym. Jej wysokość jest silnie uzależniona od funduszu, w którym lokujemy nasze składki, rozpiętość między najniższą a najwyższą kwotą jest bardzo duża. W przypadku niektórych funduszy zarządzanie może być nawet darmowe- taką opcję oferuje AVIVA. Jednocześnie jednak za zarządzanie najdroższym funduszem w ramach wspomnianego wcześniej ubezpieczyciela, pracownicy życzą sobie nawet do 3,25% aktywów. W tej kategorii niewątpliwie wygrywa więc AXA ze swoim Złotym Środkiem, ponieważ oferuje najniższe opłaty związane z zarządzaniem, wynoszą one jedynie do 0,85% naszych oszczędności.

Opłata za ryzyko

Koszt utrzymania ubezpieczenia z funduszem uwzględnia ponadto ryzyko ubezpieczeniowe. Niestety, wysokość opłaty za ryzyko jest niejednokrotnie niejasne, towarzystwa ubezpieczeniowe nie przedstawiają bezpośrednich stawek miesięcznych. Do oceny ryzyka wykorzystywane są informacje na temat prawdopodobieństwa, które udostępniane są przez Główny Urząd Statystyczny w Polskich Tablicach Trwania Życia. W oparciu o te tablice ubezpieczyciel ustala stawkę ryzyka, która rozróżnia czynniki takie jak wiek oraz płeć ubezpieczonego i wylicza kwotę miesięczną według wzoru:

stawka ryzyka * (suma ubezpieczenia - wartość polisy) / 10 000 = opłata za ryzyko

Biorąc pod uwagę opłatę za ryzyko to zdecydowanie wygrywa AVIVA, ponieważ w sposób jasny przedstawia stawkę ryzyka dla danego wieku przez co obliczenie wysokości składki jest zdecydowanie łatwiejsze. Przykładowo, dla mężczyzny mającego 27 lat, który nie jest obciążony dodatkowym narzutem ryzyka, ryzyko ubezpieczeniowe dla sumy ubezpieczenia 460 000 zł (o wartości polisy 10 000 zł) wynosi miesięcznie:
0,87 zł * (460 000 zł – 10 000 zł)/10 000 = 39,15 zł

Opłata Operacyjna

Czynności jakich dokonujemy w związku z inwestowanymi składkami też są obciążone kosztami. Opłata operacyjna pobierana jest m.in. za migrację środków między funduszami (konwersję) czy też zmianę alokacji składek. Do operacji na funduszach zaliczyć można dodatkowo zmianę częstotliwości opłacania składek, zmianę wysokości składki lub sumy ubezpieczenia czy wypłatę środków z rachunku lokacyjnego. Najniższe opłaty oferuje AXA, gdyż wielu czynności można dokonać za darmo za pośrednictwem konta internetowego. Korzystne warunki przedstawia również ING, ponieważ opłaty uzależnione są od wysokości operowanych kwot- zmiany w tym wypadku kosztują już od 9 zł.

Opłata likwidacyjna

Jeżeli pragniemy zakończyć inwestowanie i wypłacić nagromadzone przez lata środki, to niestety przyjdzie nam za to zapłacić. Koszty likwidacji ubezpieczenia potrafią być podstępne, należy uważnie im się przyjrzeć. Jeżeli rozmyślimy się i będziemy chcieli wcześnie zrezygnować z polisy, np. przed upływem 2 lat, może dojść nawet do tego, że opłaty likwidacyjne pochłoną wypłacone przez nas środki w całości. Taką klauzulę zawiera w swojej umowie m.in. AXA, która zabezpiecza się w taki sposób przed wczesną rezygnacją ubezpieczonego z usług. W rezultacie wcześniejsza rezygnacja z ubezpieczenia jest zwyczajnie bez sensu. ING z kolei proponuje opłatę likwidacyjną w wysokości jedynie 0,3% wypłaconych środków, jednakże rozwiązanie umowy przed upływem 2 lat nie wchodzi w ogóle w grę.

PODSUMOWUJĄC...

Wybór polisy z funduszem kapitałowym nie jest łatwy. Należy pamiętać o tym, iż z polisą tą niewątpliwie będziemy związani przez długie lata, a nasze oszczędności pozostaną na ten okres w rękach ubezpieczyciela. Musimy pamiętać o tym, że ochrona naszego życia w przypadku polisy inwestycyjnej jest istotna, ale nie najistotniejsza. Wybierając ubezpieczenie z inwestycją trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na elastyczność alokacji naszych pieniędzy, abyśmy mogli samodzielnie decydować o inwestowaniu naszych pieniędzy, oraz na opłaty, czy przypadkiem zgromadzone środki nie zostaną wchłonięte prze koszty utrzymania ubezpieczenia.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, rozsądnym wyborem powinna być polisa Złoty Środek oferowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń AXA, która pomimo średnio wysokich opłat oferuje pełną elastyczność inwestowania oraz darmowe internetowe operacje na wpłaconych środkach. Zapis o likwidacji ubezpieczenia może odstraszać, ale trzeba być świadomym przedsięwzięcia- wykupując polisę inwestycyjną długoterminową nie przewidujemy jej rozwiązania po roku, ponieważ oszczędzanie powinno trwać przez długie lata.

UWAGA: Oferta wyróżnionych ubezpieczycieli została zweryfikowana na maj 2014 r. i może różnić się od obecnych warunków. Porównanie nie ma charakteru reklamy danego produktu, a służy jedynie wskazaniu istotnych cech polis inwestycyjnych, na które należy zwrócić uwagę.

TAGI: polisa inwestycyjna, porównanie funduszy, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, ubezpieczenie, ufk, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, porównanie polis inwestycyjnych, ubezpieczenia życiowe


Przeczytaj też

Polisa inwestycyjna Polisa inwestycyjna

Polisa inwestycyjna- czy rzeczywiście oznacza inwestycję? Klienci banków i towarzystw ubezpieczeniowych coraz więcej myślą o zarobieniu dodatkowych p...

 

Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie rentowe Dbanie o swoją przyszłość powinno być istotne dla każdego dorosłego człowieka. Klient ma wiele opcji do wyboru- może zgłosić si...

 

Ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie Wybierając ubezpieczenie, bardzo często gubimy się w gąszczu ofert. Zwykle sami nie wiemy na jakiej ochronie chcemy ...

 

Ubezpieczenie posagowe Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe Każdy rodzic wie jak ważna jest bezpieczeństwo dziecka. Już od najmłodszych lat dbają o zdrowy rozwój pociechy, kształtują jeg...